Логічні закономірності

При запам'ятовуванні послідовності геометричних фігур - кола, прямокутника, квадрата, трикутника і т. д. - учні міркують приблизно так: рух по колу - символ вічності, досконалості; прямокутник нагадує ворота і може бути символом тепла домашнього вогнища; квадрат - символ стійкості, надійності; трикутник - символ твердості, волі, прогресу. Такі асоціації допомагають потім згадати вихідні фігури.

При запам'ятовуванні телефону 236-44-10 роздуми можуть бути такими: 2 помножити на 3 - виходить 6. Чотири - це четверта цифра в числі. Десять виходить складанням двох четвірок з першою цифрою. Цей метод дуже підходить розумового типу, зі слабо розвиненою уявою.

Недолік методу - у великому розумовому напрузі й у можливості вислизання деталей, що не вписуються в логічні конструкції.

При запам'ятовуванні послідовності геометричних фігур - кола, прямокутника, квадрата, трикутника тощо